skatteprocenter for selskaber

Satser for selskaber 2015 2014 Selskabsskat A/S, ApS og brugsforeninger, akkumulerende investeringsforeninger, fonde, foreninger, institutioner mv. 23,5 % 24,5 % Andelsforeninger 14,3% 14,3% Restskat/overskydende skat Restskat opkræves med tillæg af 3,9% 4,6% Godtgørelse, overskydende skat 1% 1,1% Godtgørelse, frivillig indbetaling 20/3 0,3% 0,3% Tillæg, frivillig indbetaling 20/11 0,3% 0,3%   Pr. 1/1 2016 falder skatteprocenten til 22 % og det er denne procent der også vil være i årene fremover fra 2016 af, indtil videre. Fuldt...

read more

Hvad kan et lille revisionsfirma tilbyde en kunde

Vi er 2 ansatte, Erik og Hanne, vi kan tilbyde flere løsninger til vores kunder. Hanne tilbyder bogføring, regnskabsudarbejdelse, lønbehandling (i flere lønsystemer, specielt Bluegarden og Danløn) og øvrige ad-hoc opgaver. Erik tilbyder regnskabsudarbejdelse, budget,  revision, skatteregnskaber, indberetning af regnskaber til erhvervsstyrelsen (XBRL m.v.) samt elektronisk, indberetning af selskabsselvangivelser. Da vi kun er 2 på kontoret er det specielt mindre og mellemstore virksomheder vi tilbyder vores assistance til, og vi kan tilbyde nærvær og engagement fra vores side af. Vi...

read more

Nu er det igen tid til at overveje køb af solceller

Nu er det igen tid til at overveje køb af solceller De nye solcelleregler er nu endelig en realitet. Overvejer du køb af solceller, skal du derfor reagere nu, så du sikrer dig en plads i den attraktive pulje, der giver mulighed for at købe solceller med forhøjet statsstøtte. Et afgørende element i lovgivningen lyder, at Solcellepuljen for 2015 åbner for ansøgning den 16. marts og frem til den 31. maj. Puljen tildeles efter først-til-mølle princippet, og det er et krav, at du som ansøger har en købsaftale klar fra din leverandør, når du ansøger. Og derfor...

read more

Indberetning til det offentlige er en stigende byrde

Artikel FSR   Stigende indberetninger til det offentlige er en byrde for virksomhederne, se den artikel som FSR har skrevet ved at trykke på ovenstående link, artikel FSR.  

read more

Revisor informerer primo 2015

106589_FSR_TEMA_FEB2015_WEB Marker dette link og få en pdf. fil frem. Nyt om regnskab, revision og skat Vi har hermed fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for regnskab, revision og skat.   Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, februar – 2015 giver inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og virksomheden. Vi har i dette nummer lagt særlig vægt på skattemæssige forhold. Du kan blandt andet læse om:   Du kan...

read more

Hvorfor er det korrekte årsregnskab så vigtigt?

  Hvorfor er årsregnskaber vigtige? Vær forsigtig hvis du går med tanker om at droppe ud af revision, vurder først konsekvenser, og husk at spørge pengeinstitut og større leverandører, læs nedenstående godt igennem det kan betale sig at være forberedt. Hvis man fravælger revision kunne man vælge udvidet gennemgang som er en overbygning af review  med tillæg af 4 handlinger, som er engagementsoversigt fra bank, kreditforening m.v., advokatbrev, oplysninger fra personbog, bilbog og tingbog, afstemning af afregninger til det offentlige såsom moms, A-skat m.v.   FSR har...

read more

Vores kundegrundlag er bredt

Vi yder assistance, revision m.v. til mange forskellige typer virksomheder og institutioner m.v. Alle typer mindre virksomheder, som tømrer, murer, smed, anlægsgartner, vinduespudser, blomsterforretning, sprogskole, ejendomsindehaver, optiker, kopi og print salg, net butik, net butik designer, rengøringsfirma, rengøringsartikel salg m.v. Her ud over er vores kunder indenfor, den danske folkekirke, den katolske kirke, pinsemenigheden m.v. Og så er der andelsboligforeninger, ejer foreninger og øvrige foreninger.  

read more

Vi udfører regnskabs/løn assistance for den danske folkekirke

Vi har mange års erfaring i kirkeregnskaber for den danske folkekirke. Vi har de sidste 14 år udført arbejde for kirker under den danske folkekirke, og vi kan anbefale os med at kunne hjælpe med regnskabsudarbejdelse, bogføring, lønadministration mv. Fra 2011 af kom der en ny gennemgribende ændring af regnskabssystemet for kirkerne, under den danske folkekirke, bl.a. en meget stor udbygget ny kontoplan, og en status så regnskabet bliver mere sammenlignelig med regnskaber fra den private sektor. Vi kan være behjælpelige med at udføre opgaver indenfor regnskab, budget, bogføring,...

read more

Møde og kontakt med dit pengeinstitut

Godt samarbejde med dit pengeinstitut betaler sig, sørg for løbende kontakt med pengeinstitut, f.eks. med perioderegnskaber, husk at forklare større afvigelser fra budgetter. Vær på forkant og i god tid, hvis du får brug for lån eller ekstra likviditet. Fortæl åbent, hvis du i en periode venter underskud, det viser overblik og er meget bedre end at lade som ingenting, indtil du må trække over på kassekreditten Benyt krisen til at granske hvordan du kan styre likviditeten, blot få dages hurtigere betaling kan betyde meget. Kan man fakturere hurtigere, evnt. delfakturering?...

read more

Mindre udlejning fast ejendom

Mange har en ejerlejlighed, hus, mindre ejendom som de lejer ud, men bruger man så den optimale skatteregel når man indberetter resultat til SKAT ?. Man kan bruge personskattelovens almindelige regel, men det betyder at overskud bliver tillagt den personlige indkomst og udgifter til finansiering (renteudgifter m.v.) fratrækkes i kapitalindkomst. Det er en dårlig ide, da men tit bliver beskattet for hårdt. Det optimale er kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen som sørger for at finansierings- udgifterne bliver fratrukket i den personlige indkomst, hvilket giver den...

read more

Godt nytår til jer alle

Godt nytår Hej alle sammen, nu starter et nyt år og vi tør godt håbe at vi får vendt tidligere års tilbagegang til fremgangfor os alle. Vi må alle sørge for at optimere vores omgang med vores kunder, da kunden altid skal være i centrum, ligeledes skal vi have fuld fokus på omkostningsniveauet, ikke bare kritisk skære ned men vurdere hvor man får mest for pengene. Jeg mener flere burde få set på deres hjemmesider som trænger til at blive moderniseret, og ligeledes få rettet søgeord ind optimalt så man som kunde eller mulig kunde nemt kan finde frem til netop jeres...

read more

Tab på aktier (måske OW Bunker)

Hvis du har haft tab på OW Bunker aktier (aktien er højst sandsynlig værdiløs), og du har haft gevinst på andre aktier (i 2014) kan du få tabet fratrukket i andre aktiegevinster hvis du får solgt dine OW Bunker aktier her inden 31/12 2014. Du skal kunne bevise at du har solgt aktierne (f.eks. for en krone), så kan du få fradrag for tabet (eller korrekt minimeret din gevinst på andre aktieindkomster i året). Spørg din bank om de vil formidle et salg (nogle banker tager et mindre gebyr for at opkøbe disse værdiløse aktier og putter dem i et skraldespand system), hvis ikke banken...

read more

Automatisk beregning af folkepension

Fra 1/1 2015 ændres reglerne for beregning af folkepension fra beregning i henhold til meddelte tal fra pensionisten til at man kun bruger forskudsregistreringens tal, som jo også bør være tal som man selv har oplyst til SKAT. Derfor er det vigtigt at alle folkepensionister nu får tjekket sin forskudsregistrering så man undgår fejludbetaling af pension, hvilket kan betyde et krav om tilbagebetaling senere, hvis man har fået for meget udbetalt. Heldigvis bliver der lavet en slutopgørelse af folkepensionen når årsopgørelsen for 2015 er til stede i løbet af foråret 2016, og for...

read more

JULEGAVE TIL DE ANSATTE

Grænsen for skattefri julegave til ansatte er sat op til kr. 800 inkl. moms i år. Men husk der skal være tale om en fysisk gave ikke kontanter eller gavekort, ved kontanter eller gavekort udløses der straks beskatning for medarbejderen. Man kan give et gavebevis der giver adgang til at vælge en eller flere gaver fra en liste, og hvis indhold er bestemt af arbejdsgiveren. Det gælder også gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold, hvis de ikke kan byttes til andre ydelser eller veksles til kontanter. Den samlede grænse for skattefrie personalegoder er hævet til kr. 1100...

read more

Få mere ud af dine pensioner

Det kan sagtes give op til en kvart million kroner at man får lagt en korrekt plan for sin pensionsudbetaling. Få lavet en nedsparings strategi i god tid før du skal pensioneres. Få tjek på hvor meget du har i dine pensionsordninger og hvor meget du har brug for løbende når du pensioneres. Du kan nemt via www.pensionsinfo.dk, og med den nem-id tjekke dine ordninger. Hvis ikke din bank eller pensionsselskab har tilbudt dig en samtale om økonomi endnu, så skal du bede om at få et møde straks muligt i god tid før din pensionering. Du kan evnt. selv tage kontakt til en uvildig...

read more

Udbytteaktier er de et alternativ til erhvervsobligationer ?

I øjeblikket udbetales mange europæiske virksomheder meget store aktieudbytter, større end man får i renter på en virksomhedsobligation fra samme virksomhed. Hvis man ønsker en højere rente end den man kan få på stats- og realkreditobligationer, så kan man vælge virksomhedsobligationer. Men foretrækker man at spille sikkert  og vælge de gode stabile selskaber, så er renten på virksomhedsobligationen ikke så høj. Derfor kan aktier der betaler højt udbytte være et attraktivt alternativ til virksomhedsobligationer, ligesom virksomhedsobligationer give det et ret stabilt...

read more

Vækstfonden er det noget for dig

Hvad er et Vækstlån? Din virksomhed kan få et Vækstlån som led i at finansiere en vækstplan eller et ejerskifte. Det kan fx være, at du vil: investere i nye produktionsfaciliteter opdyrke nye markeder overtage og videreudvikle en etableret virksomhed gennemføre grøn omstilling eller lancere mere ressourcebesparende produkter.Vækstlån skal være på min. 2 mio. kr. og står som udgangspunkt bag ved den finansiering, du får fra banken. Skulle din virksomhed komme i den ærgerlige situation at gå konkurs, får vi først dækket vores tab, når banken og andre sikrede kreditorer...

read more

Stramninger i virksomhedsskatteloven påvirker overskud

  Stramninger i virksomhedsskatteloven vil påvirke overskud og skattebeløb. Virksomhedsskatteordningen er et specielt sæt skatteberegningsregler som benyttes af mange personer som driver personlig virksomhed. En af fordelene er, at den del af overskuddet, som indehaveren ikke hæver ud til privatforbrug, kan bliver beskattet med en lav skattesats (pt. 24,5 %) faldende til 22 % i 2016. Det kaldes opsparing af overskud, og det er netop muligheden for at opspare overskud der påvirkes af de nye regler. I hovedtræk betyder de nye regler, at du kun kan lave opsparet overskud og dermed pt....

read more

Underskudsregister hos SKAT

Folketinget har den 27/5 2014 vedtaget et lovforslag om et skattemæssigt underskudsregister. Det indebærer at skattepligtige selskaber, fonde og foreninger har pligt til at foretage en digital engangsregistrering af eksisterende skattemæssige underskud opstået fra 2002 til og med indkomståret 2013, ligeledes skal man indberette evnt. skattefrie omstruktureringer i samme periode Engangsregistreringen af underskud indgår som en del at den kommende digitalisering af selvangivelsen, så SKAT fra og med indkomståret 2014 automatisk kan beregne og fordele fremførselsberettige underskud...

read more

Skattekontoen hos SKAT

Medio 2013 indførte SKAT en skattekonto for selskaber, hvor alle betalinger af selskabsskat, A-skat, moms m.v. vil foregår over.  Husk at senest den 15/10 2014 skal der laves kontrol og evnt. rettelse til den sidste a-conto rate selskabsskat med betalingsfrist 20/11 2014. Det er for dyrt at skulle betale restskat for året når der kommer årsopgørelse i november 2015 til betaling 20/11 2015, derfor er det vigtigt at have sørget for at a-conto skatten passer nogenlunde. At der kan ændres nedadgående er noget nyt ift. til tidligere. Fra 2014 af kommer der ikke girokort mere, men man...

read more