Har du styr på dit lager?

Lagerværdi har stor betydning for et retvisende billede af dit regnskab. Lageroptælling bør foretages jævnligt og mindst en gang om året ifm. regnskabsafslutningen. I årsrapporten er det vigtigt, at aktiverne herunder lagerværdien faktisk er til stede og har den værdi, som står i regnskabet. Derfor skal varer, som ikke længere er salgsbare, ikke medtælles men forsynes med en bemærkning, så de eventuelt kan afskrives. Det er vigtigt i disse tider at lageret har en retvisende værdi, dvs. hvis der er varer som faktisk er mindre værd end anskaffelsprisen, bør værdien nedskrives...

read more