Fradrag for rejseudgifter ændres i 2013

Ændringer i rejsefradrag fra 2013 af kan få store konsekvenser både for lønmodtager og virksomhed. Rejsefradrag og skattefrie godtgørelser Loft over rejsefradrag sættes ned til 25.000 kr. fra 2013 Med skattereformen sættes loftet over fradraget for rejseudgifter ned fra 50.000 kroner til 25.000 kroner pr. indkomstår. Det gælder fra indkomståret 2013. Stramning af regler for skattefrie godtgørelse gælder fra 20. september 2012 Ændringen betyder også, at du ikke længere kan få udbetalt rejse- og kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) skattefrit, hvis du efter aftale med...

read more