Få mere ud af dine pensioner

Det kan sagtes give op til en kvart million kroner at man får lagt en korrekt plan for sin pensionsudbetaling. Få lavet en nedsparings strategi i god tid før du skal pensioneres. Få tjek på hvor meget du har i dine pensionsordninger og hvor meget du har brug for løbende når du pensioneres. Du kan nemt via www.pensionsinfo.dk, og med den nem-id tjekke dine ordninger. Hvis ikke din bank eller pensionsselskab har tilbudt dig en samtale om økonomi endnu, så skal du bede om at få et møde straks muligt i god tid før din pensionering. Du kan evnt. selv tage kontakt til en uvildig...

read more

Udbytteaktier er de et alternativ til erhvervsobligationer ?

I øjeblikket udbetales mange europæiske virksomheder meget store aktieudbytter, større end man får i renter på en virksomhedsobligation fra samme virksomhed. Hvis man ønsker en højere rente end den man kan få på stats- og realkreditobligationer, så kan man vælge virksomhedsobligationer. Men foretrækker man at spille sikkert  og vælge de gode stabile selskaber, så er renten på virksomhedsobligationen ikke så høj. Derfor kan aktier der betaler højt udbytte være et attraktivt alternativ til virksomhedsobligationer, ligesom virksomhedsobligationer give det et ret stabilt...

read more

Vækstfonden er det noget for dig

Hvad er et Vækstlån? Din virksomhed kan få et Vækstlån som led i at finansiere en vækstplan eller et ejerskifte. Det kan fx være, at du vil: investere i nye produktionsfaciliteter opdyrke nye markeder overtage og videreudvikle en etableret virksomhed gennemføre grøn omstilling eller lancere mere ressourcebesparende produkter.Vækstlån skal være på min. 2 mio. kr. og står som udgangspunkt bag ved den finansiering, du får fra banken. Skulle din virksomhed komme i den ærgerlige situation at gå konkurs, får vi først dækket vores tab, når banken og andre sikrede kreditorer...

read more

Stramninger i virksomhedsskatteloven påvirker overskud

  Stramninger i virksomhedsskatteloven vil påvirke overskud og skattebeløb. Virksomhedsskatteordningen er et specielt sæt skatteberegningsregler som benyttes af mange personer som driver personlig virksomhed. En af fordelene er, at den del af overskuddet, som indehaveren ikke hæver ud til privatforbrug, kan bliver beskattet med en lav skattesats (pt. 24,5 %) faldende til 22 % i 2016. Det kaldes opsparing af overskud, og det er netop muligheden for at opspare overskud der påvirkes af de nye regler. I hovedtræk betyder de nye regler, at du kun kan lave opsparet overskud og dermed pt....

read more

Underskudsregister hos SKAT

Folketinget har den 27/5 2014 vedtaget et lovforslag om et skattemæssigt underskudsregister. Det indebærer at skattepligtige selskaber, fonde og foreninger har pligt til at foretage en digital engangsregistrering af eksisterende skattemæssige underskud opstået fra 2002 til og med indkomståret 2013, ligeledes skal man indberette evnt. skattefrie omstruktureringer i samme periode Engangsregistreringen af underskud indgår som en del at den kommende digitalisering af selvangivelsen, så SKAT fra og med indkomståret 2014 automatisk kan beregne og fordele fremførselsberettige underskud...

read more

Skattekontoen hos SKAT

Medio 2013 indførte SKAT en skattekonto for selskaber, hvor alle betalinger af selskabsskat, A-skat, moms m.v. vil foregår over.  Husk at senest den 15/10 2014 skal der laves kontrol og evnt. rettelse til den sidste a-conto rate selskabsskat med betalingsfrist 20/11 2014. Det er for dyrt at skulle betale restskat for året når der kommer årsopgørelse i november 2015 til betaling 20/11 2015, derfor er det vigtigt at have sørget for at a-conto skatten passer nogenlunde. At der kan ændres nedadgående er noget nyt ift. til tidligere. Fra 2014 af kommer der ikke girokort mere, men man...

read more

Tast selv og selvangivelsesoplysninger for selskaber

Tast selv for selskaber Der er med virkning fra 1/8 2014 indført pligt til at indberette selvangivelsen for selskaber digitalt, men som udgangspunkt kan man ikke indberette digitalt ifm. indkomståret 2014 endnu. Da SKAT er ved at lave et nyt system, er selvangivelsesfristen for regnskaber afsluttet efter 31/3 2014 udsat til senest 1/8 2015. SKAT har lovet at systemet bliver tilgængeligt omkring marts måned 2015. Ligeledes er SKAT i gang med at opbygge et system der opsamler og selv i systemet fratrækker underskud fra tidligere år. Men alle selskaber skal indberette de underskuds...

read more