Håndværkerfradrag m.v. 2016

Husk hvis du skal have malet indvendigt og vil have håndværkerfradrag er det i 2015 det skal foregå, da 2016 reglerne er lavet om så denne ydelse falder ud, men læs nedenfor om de nye regler, eller kontakt os for evnt. spørgsmål om fradrag m.v. ifm. håndværkerfradrag m.v. Aftalepartierne er nået til enighed om, hvad der i 2016 og 2017 kan give håndværkerfradrag og hvad der ikke kan. Det grønne håndværkerfradrag indeholder 26 tiltag – ni af dem er nye. Regeringen har i samarbejde med Dansk Folkeparti, Konservative, SF og Alternativet i dag indgået en aftale om, hvordan...

read more

Forskudsregistering 2016, brug lidt tid til kontrol

Nu er forskudsregistrering 2016 på banen, men brug lidt tid til at lave kontrol af om nu også de forskellige tal er korrekte. Tjek personlig indkomst, specielt hvis du har fået nyt job, startet som selvstændig, overgået fra arbejde til efterløn eller pension, i disse tilfælde vil der altid skulle fortages ændringer i de enkelte tal under personlig indkomst. Under kapitalindkomst skal du måske lige lave en kontrol af dine renteindtægter, måske får du mere i renteindtægt end det SKAT har noteret, det kunne være større renter ved aftaleindlån, obligationer m.v., disse...

read more

Julegaver til jeres ansatte, max. 800 kr.

Husk at der ikke må gives kontanter, kun gaver og til et max. beløb på kr. 800 for at det ikke udløser skat hos modtager. Det er vigtigt af man ikke overskrider bagatelgrænsen for gaver (kr. 1.100), for hvis man kommer over vil det udløse skat for modtager. Eksempel er at din medarbejder modtager gave for kr. 800 til jul, og i årets løb har vedkommende fået andre gaver for kr. 500, så overskrides 1.100 kr. grænsen og kr. 500 skal beskattes (julegaver til max. 800 beskattes aldrig). Hvis en medarbejder derimod modtager kr. 900 i gave til jul og derudover modtager 500 kr. i andre...

read more

Sådan sparer du bedst op til pensionen

Det er vigtigt af man regner på hvad man har brug for den dag man skal på pension. Der skal tages højde for arbejdsmarkedspensioner, offentlige pensioner (og modregning heri), skatten på pensionsudbetalingerne, og ligeså hvordan ens udgifter er på pensionerings tidspunktet. Det er svært at vurdere om man har betalt nok ind til pensionen, og der findes nok ingen gyldent svar herpå, men de flest vil vel gerne have lidt luft i økonomien også efter pensioneringen. Hvis du ønsker at spare mere op, så er det vigtigt du gør det rigtigt. Til det er der en glimrende hjælp/vejledning i...

read more