Revisor informerer 1 kvt. 2015

106589_FSR_1kvartal_2015_WEB

Marker dette link og få en pdf. fil frem

 

Nyt om regnskab, revision og skat

 

Vi har hermed fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for regnskab, revision og skat.

 

Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, marts – 2015 giver inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og virksomheden. Vi har i dette nummer lagt særlig vægt på skattemæssige forhold. Du kan blandt andet læse om:

 

  • Siden d. 5. december er det blevet gratis at tjekke konkurrentens regnskab på styrelsens hjemmeside
  • SKAT har udsat fristen for selvangivelsesfristen for indkomståret 2014
  • Har man mulighed for det, er det en momsmæssig fordel at invitere kunder til spisning i egne lokaler
  • Drømmer du om at sælge din virksomhed? Læs interviewet om hvilke overvejelser Gert Ritter og hans kone gjorde, da de skulle sælge deres sommerhusudlejningsvirksomhed efter 11 år
  • Det kan få mange negative konsekvenser, hvis ikke årsrapporten bliver sendt ind til Erhvervsstyrelsen inden fristens udløb
  • Årsrapporter er vigtigste informationskilde

 

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst!

 

Med venlig hilsen

REVISIONSFIRMAET ERIK SONDRUP ANDERSEN

Registreret revisionsanpartsselskab

 

Hanne Mellergaard Andersen

h-mellergaard@stofanet.dk

Tlf. 98 14 25 90