Sådan sparer du bedst op til pensionen

Det er vigtigt af man regner på hvad man har brug for den dag man skal på pension.

Der skal tages højde for arbejdsmarkedspensioner, offentlige pensioner (og modregning heri), skatten på pensionsudbetalingerne, og ligeså hvordan ens udgifter er på pensionerings tidspunktet.

Det er svært at vurdere om man har betalt nok ind til pensionen, og der findes nok ingen gyldent svar herpå, men de flest vil vel gerne have lidt luft i økonomien også efter pensioneringen.

Hvis du ønsker at spare mere op, så er det vigtigt du gør det rigtigt. Til det er der en glimrende hjælp/vejledning i www.raadtilpenge.dk

Vejledningen er udarbejdet af penge-og pensionspanelet som er en offentlig finansieret organisation og derfor uafhængig. Læs rapporten godt igennem via ovenstående link, og jeg er sikker på at der er en del viden som du manglede.