Julegaver til jeres ansatte, max. 800 kr.

Husk at der ikke må gives kontanter, kun gaver og til et max. beløb på kr. 800 for at det ikke udløser skat hos modtager.

Det er vigtigt af man ikke overskrider bagatelgrænsen for gaver (kr. 1.100), for hvis man kommer over vil det udløse skat for modtager.

Eksempel er at din medarbejder modtager gave for kr. 800 til jul, og i årets løb har vedkommende fået andre gaver for kr. 500, så overskrides 1.100 kr. grænsen og kr. 500 skal beskattes (julegaver til max. 800 beskattes aldrig).

Hvis en medarbejder derimod modtager kr. 900 i gave til jul og derudover modtager 500 kr. i andre gaver i løbet af året, bliver det kr. 1.400 og så beskattes det hele kr. 1.400 (pga. at julegaven er overskredet fra 800 kr. til 900 kr.).

Du er som arbejdsgiver ikke forpligtet til at indberette gaverne til dine medarbejdere, forudsat at gaverne er under kr. 1.100 i alt.

Hvis du giver gaver for over kr. 1.100 skal du opgive beløbet til SKAT som en del af lønnen. Medarbejderen skal selv påføre gave på sin selvangivelse.