Forskudsregistering 2016, brug lidt tid til kontrol

Nu er forskudsregistrering 2016 på banen, men brug lidt tid til at lave kontrol af om nu også de forskellige tal er korrekte.

Tjek personlig indkomst, specielt hvis du har fået nyt job, startet som selvstændig, overgået fra arbejde til efterløn eller pension, i disse tilfælde vil der altid skulle fortages ændringer i de enkelte tal under personlig indkomst.

Under kapitalindkomst skal du måske lige lave en kontrol af dine renteindtægter, måske får du mere i renteindtægt end det SKAT har noteret, det kunne være større renter ved aftaleindlån, obligationer m.v., disse oplysninger får du let ved at spørge i din bank.

Der kunne også være tale om at kigge på aktieindkomst som udbytteindtægt og avance ved aktiesalg, her kan der sagtens være store forskydninger fra år til år.

Renteudgifter er også vigtigt af få efterset, har du f.eks. fået konverteret dit kreditforeningslån fra en større rente til en lavere rente bør det rettes til, se rentetallene i det materiale du fik fra kreditforeningen da du fik det nye lån, hvis du glemmer at få det rettet vil du få en restskat når året er omme.

Befordring, kørsel mellem hjem og arbejde, er relevant at tjekke hvis du har skiftet arbejde, eller ny bopæl.

Bidrag til A-kasse og efterløn, er du ny medlem af en A-kasse er det vigtigt at du får tilføjet dette beløb i din forskudsregistrering, ligeledes hvis du er så gammel at du ikke mere skal indbetale til efterlønsbidrag, så er det vigtigt at du får dette beløb fjernet fra din forskudsregistrering.

Specielt hvis du overgår til folkepension, der det vigtigt at din forskudsregistrering er korrekt,  da det er disse tal som danne baggrund for beregningen af din folkepension.

Hvis du ikke når at ændre din forskudsregistrering i tide, kan man altid lave en frivillig indbetaling af restskat, du kan finde punktet i din skattemappe.

Hvis du ønsker hjælp til kontrol af din forskudsregistrering, kan du roligt henvende dig til os, vi kan hurtigt hjælpe dig med at få rettet de enkelte punkter som måtte være nødvendige.