Håndværkerfradrag m.v. 2016

Husk hvis du skal have malet indvendigt og vil have håndværkerfradrag er det i 2015 det skal foregå, da 2016 reglerne er lavet om så denne ydelse falder ud, men læs nedenfor om de nye regler, eller kontakt os for evnt. spørgsmål om fradrag m.v. ifm. håndværkerfradrag m.v.

Aftalepartierne er nået til enighed om, hvad der i 2016 og 2017 kan give håndværkerfradrag og hvad der ikke kan. Det grønne håndværkerfradrag indeholder 26 tiltag – ni af dem er nye.

Regeringen har i samarbejde med Dansk Folkeparti, Konservative, SF og Alternativet i dag indgået en aftale om, hvordan håndværkerfradraget kommer til at forsætte i 2016 og 2017. Allerede i juni blev aftalepartierne enige om rammerne for en forlængelse af håndværkerfradraget i 2016 og 2017.

Helt konkret aftalte de, at håndværkerfradraget skulle forsætte i en mere grøn model med et fradrag på 12.000 kroner for energirenovering og klimatilpasning af boligen, samt et fradrag på 6.000 kroner til serviceydelser i hjemmet. I dag er aftalen faldet endeligt på plads og den indeholder 26 tiltag, hvoraf 9 af dem er nye.

Farvel til gulvarbejder og goddag til energirådgivning

Aftalepartierne har med det nye grønne håndværkerfradrag været enige om, at indføre fradragsret for en række grønne, nye håndværksydelser. Ydermere er de enige om at fjerne håndværksydelser for ikke-grønne ydelser. Et andet af de nye tiltag betyder at tilslutning til bredbånd og fjernelse af asbest fra huse kommer med til næste år.

Samtidig har man fjernet en lang række tiltag, som ikke har et grønt sigte. Eksempelvis renovering af køkken og bad, gulvarbejder og indvendig maling af boligen.

Disse tiltag kan du få håndværkerfradrag for i 2016 og 2017:

 • Reparation og forbedring af skorsten [NY]
 • Isolering af tag
 • Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Isolering af ydervægge
 • Isolering af gulv
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring *
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre [NY]
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper**
 • Energirådgivning til energiforbedringer [NY]
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse[NY]
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger [NY]
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn
 • Radonsikring
 • Installation af ladestik til el-biler[NY]
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly [NY]
 • Afmontering af brændeovne [NY]
 • Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag)
 • Tilslutning til bredbånd [NY]* Som noget nyt er afledt ledningsarbejde i forbindelse med installation af varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente) også fradragsberettiget. ** Som noget nyt er luft-luft varmepumper, der kan køle også fradragsberettigede i 2016 og 2017Ændringerne i de omfattede ydelser træder i kraft fra 1. januar 2016.
 • Du kan finde den samlede liste over ydelser, der giver fradrag på på skatteministeriets hjemmeside.
 • Ydermere vil de samme serviceydelser (eksempelvis lektiehjælp, rengøring og vinduespudsning), som var mulige at få fradrag for i tidligere fradragsordninger forsat være fradragsberettigede.