Klar til et nyt år

Hanne og Erik ønsker godt nytår, og er klar til opgaverne som i giver os mulighed for at udføre i det nye år.

Så er vi klar til et nyt år, med de udfordringer det så vil give. Vi har allerede lavet det første regnskab og været ude på lagerrevision flere gange. Ellers er vi i gang med restbogføringen for 2015 og er i gang med planlægningen af revision og regnskabsudarbejdelse.

Vi kan anbefale os inden for revision, udvidet assistance samt assistance med regnskabsopstilling m.v., og hvis det ønskes er vi også klar til at assistere med bogføring, løn assistance m.v. Især Hanne har stor erfaring med lønregnskab via Bluegarden (det gamle multidata).

Vi står til rådighed for evnt. nye kunder, og hjælper gerne iværksættere igennem den svære opstart.

Husk at få planlagt regnskabsaflæggelsen, det er en god ide allerede nu af få det planlagt, og få afleveret det nødvendige materiale til revisor, som så kan få planlagt sin dag ud fra hvad der kommer ind, og des før des bedre for at udnytte hele den travle periode frem til 1/7 2016.

Selskabsregnskaber skal være afleveret til selskabsstyrelsen senest 31/5 2016 og selvangivelsen for selskaber skal senest den 30/6 2016 afleveres til SKAT, begge dele skal i dag afleveres elektronisk, her har vi udstyr som let klarer disse opgaver.

Personer som driver personlig ejet virksomhed skal aflevere selvangivelsen senest den 1/7 2016, og også her har vi det rigtige værtøjer til at hjælpe med at få afleveret materialet i tide.