Revisor informerer 1 kvt. 2016

106589_FSR_1kvartal_2016_WEB

 

Marker dette link og få en pdf. fil frem

 

Nyt om regnskab, revision og skat

 

Vi har hermed fornøjelsen af at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for regnskab, revision og skat.

 

Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 1. kvartal 2016 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 

  • Husk at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Ved otte dages overskridelse af fristen skal den øverste ledelse betale en afgift. Overskrides fristen med fire uger, kan dit selskab blive tvangsopløst.
  • To freelancere fortæller om nogle af de økonomiske udfordringer ved at være selvstændigt erhvervsdrivende og ikke kende til fremtidens opgaver.
  • Med virkning fra den 1. januar 2016 gælder nye regler for konkurrence klausuler, kundeklausuler og jobklausuler. Hvis en konkurrence klausul eksempelvis er indgået efter den 1. januar 2016, må den ansatte ikke være forpligtet af klausulen i mere end 12 måneder efter fratrædelsen.
  • SELSKABER – VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE:  Sidste frist for indbetaling af 1. rate af den ordinære a conto skat for indkomståret 2016 er mandag den 21. marts.
  • Virksomheder er forskellige og har derfor forskellige forsikringsbehov. Virksomheder har typisk brug for forsikringer, der dækker skader på virksomhedens driftsmidler og medarbejdere, og forsikringer som dækker skader forvoldt mod andre.

 

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst!

 

Med venlig hilsen

REVISIONSFIRMAET ERIK SONDRUP ANDERSEN

Registreret revisionsanpartsselskab

 

Hanne Mellergaard Andersen

hanne@esa-revision.dk

Tlf. 98 14 25 90