Hold styr på skatteregler ved forældrekøb

Køber man en bolig til sine børn som forældrekøb, skal der laves et skatteregnskab, fordi man reelt får en udlejningsvirksomhed.

Der er 3 ordninger som kan bruges:

virksomhedsskatteordningen (bruges med fordel af de fleste)

kapitalafkastordningen (kapitalafkastsatsen (2015) er pt. meget lav 1 %)

personskatteordningen (normalt er denne ordning ikke at anbefale)

Uanset hvilken ordning der vælges skal der laves et skatteregnskab , men man kan selv lave det måske med hjælp første gang.

Det nemmeste er at oprette en bankkonto hvor alle indtægter og udgifter for den udlejede bolig indgår. Det er en stor hjælp når der skal laves regnskab, fordi man burde kunne se alle lejeindtægter, ejendomsskat, fællesudgifter, evnt. forsikring, vedligeholdelse og renteudgifter.

Valget af hvilken ordning der skal bruges afhænger af hvordan købet er finansieret. De fleste boliger er belånt med 80 % i kreditforening og resten er egen finansieret eller via et boliglån i banken. Hvis man vælger et 2 % fastforrentet lån, fordi man tror renter stiger og vil sikre sig at man ved hvad det koster i finansiering, skal man vælge virksomhedsordningen. Hvis man vælger lån hvor renten og bidrag kommer under 1 % skal man vælge kapitalafkastordningen (det er sjældent at man kan kommer under 1 % i alt). Kapitalafkastsatsen forventes at være uændret ift. 2015 nemlig 1 %.

Virksomhedsskatteordningen giver mulighed for at fratrække renteudgifterne fra som resten af udgifterne til drift, i stedet for at renteudgifterne skulle fratrækkes som fradrag i kapitalindkomst ( det vil sige at fradraget går fra omkring 30 %  og op til 56 % ved evnt. topskat).

Man kan skifte ordning fra år til år.

Husk at huslejen skal fastsættes korrekt i forhold til markedslejen, man kan spørge en ejendomsmægler eller huslejenævnet om hvad niveau lejen ligger i området omkring den købte bolig. Hvis man opkræver lavere leje hos sit barn, kan der ske beskatning hos dig som forældre af forskelsbeløbet og barnet kan blive beskattet som gave (men her er der jo pengegavereglen på kr. 61.500 om året).

Hvis man ser noget længere frem end tiden hvor børnene skal bruge evnt. lejlighed, kan man måske med fordel købe et større lejlighed som man selv som forældre senere kan flytte ind i (så er en evnt. avance ved salg nemlig ikke skattepligtig, som den ellers er hvis man som ejer aldrig har beboet boligen. Man skal normalt ikke give så meget pr. kvm. for de sidste ift. at man vælger en 3 værelses frem for en 2 værelses lejlighed, dvs. man  får mere for pengene i den større lejlighed, og med den billige rente der er pt. kan det mange gange svare sig at vælge en større lejlighed.

Kontakt os hvis i ønsker en snak om forældrekøb, skatteregnskab og skat ved salg af boligen.