Takster og afgifter

Nettoprisindekset i hovedtal: 1980-2016
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/nettoprisindeks.aspx

SKAT – satser:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568